Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Ranzijn tuin & dier ten aanzien van de website www.ranzijn.nl je op het volgende:

  • De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Ranzijn tuin & dier. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ranzijn tuin & dier. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
  • De op deze website getoonde informatie wordt door Ranzijn tuin & dier met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie, diensten en/of prijzen die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
  • De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Ranzijn tuin & dier behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
  • Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Categories: Klantenservice